Navigace

Obsah

Adventní koncert a rozsvěcení vánočního stromečku 2.12.20107

V sobotu 2. prosince 2017 se uskutečnil Malý vánoční koncert v kostele sv. Máří Magdaleny s hudbou i zpěvy pod vedením učitelů Základní umělecké školy v Čáslavi - pana Filipa Jerieho a pana Jakuba Davida Smešného. Toto setkání se na začátku Adventu stalo již dobrou a vítanou tradicí. A to hned z několika důvodů. Nejen že si připomínáme začátek předvánočního období, ale na místě stovky let starém se tak trochu setkáváme i s těmi, kteří po generace na toto místo přicházeli a ctili křesťanské tradice a tvořili historii obce. Jsme rádi, že můžeme pokračovat a přispívat k historii obce i novými tradicemi a společenskými událostmi. Po koncertu jsme proto společně rozsvítili vánoční strom, rohozecké děti zazpívaly několik koled a členky Sokola pro tuto příležitost připravily i malé pohoštění. Poděkování za přípravu této milé akce patří všem, kteří dobrovolně přispěli k jejímu pěknému průběhu - počínaje roznáškou pozvánek, ozvučením a osvětlením kostela, nácvikem písní i vařením skvělého vánočního punče.