Navigace

Obsah

Poplatky a termíny 2016

 

 

Komunální dopad:                                                     650,- Kč/trvale žijící osoba za rok            650,- Kč/rekreační objekt za rok            Ostatní dle platné OZV                 Splatnost do 30.4.2016

Svoz popelnic každý pátek po celý rok

 

Během roku budou do každého RD dodány popelnice na bioodpad a zajištěn jejich svoz. O počátku svozu a jeho četnosti budeme včas informovat.

 

V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn:

svoz velkoobjemovného odpadu

svoz elektroodpadu                           

svoz nebezpečného odpadu

 

 

V obecním dvoře budou od ledna 2016 k dispozici sběrné nádoby 240 l pro sběr použitého jedlého oleje z domácnosti. Je zajištěna dostatečná frekvence vývozu. Občané mohou použitý jedlý olej předávat na OÚ v uzavřených PET lahvích.

 

Psi:

            50,-Kč/pes za rok

            100 Kč/každý další pes za rok

            Splatnost do 31.1.2016

                                                          

Připojení na kanalizaci:

            1000,- Kč/trvale žijící osoba za rok

            1000,- Kč/rekreační objekt za rok

            Splatnost do 30.6.2016

                                  

Od 1.1.2016 je možné poplatky platit bezhotovostně na účet číslo 443566329/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.