Navigace

Obsah

 

POPLATKY PRO ROK 2017

Komunální odpad:                                        

650,- Kč/trvale žijící osoba za rok            

650,- Kč/rekreační objekt za rok             

Ostatní dle platné OZV                                

Splatnost do 30.4.2017

 

Během roku 2016 dodány do každého RD  popelnice na bioodpad a zajištěn jejich svoz.
O počátku svozu a jeho četnosti v daném roce budete včas informováni.

 

V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn:

- svoz velkoobjemového odpadu 

- svoz elektroodpadu

- svoz nebezpečného odpadu

 

V obecním dvoře jsou od ledna 2016 k dispozici sběrné nádoby o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje z domácností Je zajištěna dostatečná frekvence vývozu a manipulace s odloženým jedlým olejem z domácností – občané mohou použitý jedlý olej předávat na OÚ v uzavřených PET láhvích.

 

Psi:           50,-Kč/pes za rok

                100 Kč/každý další pes za rok

                Splatnost do 31.1.2017

                                                                             

Připojení na kanalizaci:

                1000,- Kč/trvale žijící osoba za rok

                1000,- Kč/rekreační objekt za rok

                Splatnost do 30.6.2017

                                             

Poplatky je možné poplatky platit bezhotovostně na účet číslo 443566329/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.