Navigace

Obsah

 

POPLATKY PRO ROK 2019

                Poplatky a termíny 2019

 

Komunální dopad:                           

650,- Kč/trvale žijící osoba za rok

650,- Kč/rekreační objekt za rok   

Ostatní dle platné OZV                                    

Splatnost do 30.4.2019

 

Během roku 2016 dodány do každého RD  popelnice na bioodpad a zajištěn jejich svoz. O počátku svozu a

jeho četnosti v daném roce budete včas informováni.

 

V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn:

                svoz velkoobjemového odpadu                     svoz elektroodpadu                                           svoz nebezpečného odpadu

  •  

V prostorech kontejnerů jsou od ledna 2016 k dispozici sběrné nádoby o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje z domácností Je zajištěna dostatečná frekvence vývozu a manipulace s odloženým jedlým olejem z domácností – občané mohou použitý jedlý olej ukládat v uzavřených PET láhvích.

Psi:

                50,-Kč/pes za rok

                100 Kč/každý další pes za rok

                Splatnost do 31.1.2019

                                                                             

Připojení na kanalizaci:

                1000,- Kč/trvale žijící osoba za rok

                1000,- Kč/rekreační objekt za rok

                Splatnost do 30.6.2019