Navigace

Obsah

 

Poplatky pro rok 2020

Kanalizace, ČOV A DČJ

PSI: 50,-Kč/pes za rok, 100,- Kč/každý další pes za rok (ostatní dle platné OZV). Splatnost do 31.1.2020 KOMUNÁLNÍ DOPAD: 650,- Kč/trvale žijící osoba za rok, 650,- Kč/ rekreační objekt za rok (ostatní dle platné OZV). V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn: svoz velkoobjemového odpadu, svoz elektroodpadu a svoz nebezpečného odpadu. Splatnost do 30.4.2020 BIOODPAD: O počátku svozu a jeho četnosti v daném roce budete včas informováni.

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI: 1200,- Kč/trvale žijící osoba za rok, 1 200,- Kč/rekreační objekt za rok (ostatní dle platné OZV). Splatnost do 30.6.2020

V prostorech kontejnerů jsou k dispozici sběrné nádoby o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje z domácností Je zajištěna dostatečná frekvence vývozu a manipulace s odloženým jedlým olejem z domácností – občané mohou použitý jedlý olej ukládat v uzavřených PET láhvích.