Navigace

Obsah

 

 

Rozpočet roku 2008

 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Schválený

Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 350000.00

0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 330000.00

0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 30000.00

0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob 450000.00

0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 570000.00

0000 0000 1334 00000000 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 4000.00

0000 0000 1337 00000000 Poplatek za likvidaci komunáln 115700.00

0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 2900.00

0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky 15000.00

0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 200000.00

0000 0000 4112 00000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 5800.00

0000 0000 4116 00013101 Ostatní neinvestič.přijaté tra 55000.00

Celkem: 0000 2128400.00

 

1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.pů

1011 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků 20000.00

1011 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků 249450.00

1011 0000 3112 00000000 Příjmy z prodeje ostatních nem 350000.00

Celkem: 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.pů 619450.00

 

1039 Ostatní záležitosti lesního ho

1039 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 20000.00

Celkem: 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 20000.00

 

3314 Činnosti knihovnické

3314 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 500.00

Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 500.00

 

3341 Rozhlas a televize

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 500.00

Celkem: 3341 Rozhlas a televize 500.00

 

3412 Sportovní zařízení v majetku o

3412 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 4000.00

Celkem: 3412 Sportovní zařízení v majetku o 4000.00

 

3612 Bytové hospodářství

3612 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 30000.00

 

Celkem: 3612 Bytové hospodářství 30000.00

 

3613 Nebytové hospodářství

3613 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 4500.00

Celkem: 3613 Nebytové hospodářství 4500.00

 

3632 Pohřebnictví

3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 1000.00

Celkem: 3632 Pohřebnictví 1000.00

 

3633 Výstavba a údržba místních inž

3633 0000 3112 00000000 Příjmy z prodeje ostatních nem 640000.00

Celkem: 3633 Výstavba a údržba místních inž 640000.00

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 12000.00

Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12000.00

 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou

3745 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 1000.00

Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1000.00

 

6171 Činnost místní správy

6171 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 2000.00

6171 0000 2133 00000000 Příjmy z pronájmu movitých věc 2000.00

6171 0000 2310 00000000 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 20000.00

6171 0000 3113 00000000 Příjmy z prodeje ostatního hmo 3000.00

6171 0000 3202 00000000 Příjmy z prodeje majetkových p 350000.00

Celkem: 6171 Činnost místní správy 377000.00

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finan

6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část) 12000.00

Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 12000.00

 

CELKEM PŘÍJMY : 3.850350.00 Kč,-

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Soubor _ Rozpočet 2008 - Výdaje

Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

 

1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.pů

1011 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 10000.00

1011 0000 6130 00000000 Pozemky 100000.00

Celkem: 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.pů 110000.00

 

1031 Pěstební činnost

1031 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 12000.00

1031 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00

1031 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 20000.00

Celkem: 1031 Pěstební činnost 52000.00

 

1070 Rybářství

1070 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 12000.00

Celkem: 1070 Rybářství 12000.00

 

2212 Silnice

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00

2212 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 100000.00

Celkem: 2212 Silnice 105000.00

 

2221 Provoz veřejné silniční doprav

2221 0000 5193 00000000 Výdaje na dopravní územní obsl 24000.00

Celkem: 2221 Provoz veřejné silniční doprav 24000.00

 

2321 Odvádění a čištění odpadních v

2321 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 2848100.00

2321 0000 6122 00000000 Stroje, přístroje a zařízení 200000.00

Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 3048100.00

 

3113 Základní školy

3113 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím 110000.00

Celkem: 3113 Základní školy 110000.00

 

3314 Činnosti knihovnické

3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 4000.00

3314 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 2000.00

Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 6000.00

 

3319 Ostatní záležitosti kultury

3319 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 2000.00

3319 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1000.00

Celkem: 3319 Ostatní záležitosti kultury 3000.00

 

3322 Zachování a obnova kulturních

3322 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 30000.00

Celkem: 3322 Zachování a obnova kulturních 30000.00

 

3399 Ostatní záležitost kultury, cí

3399 0000 5194 00000000 Věcné dary 25000.00

Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 25000.00

 

3412 Sportovní zařízení v majetku o

3412 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 2000.00

3412 0000 5154 00000000 Elektrická energie 5000.00

3412 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 2000.00

Celkem: 3412 Sportovní zařízení v majetku o 9000.00

 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3419 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez 4000.00

Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4000.00

 

3612 Bytové hospodářství

3612 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3000.00

3612 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 3000.00

Celkem: 3612 Bytové hospodářství 6000.00

 

3613 Nebytové hospodářství

3613 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 4000.00

3613 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10000.00

3613 0000 5154 00000000 Elektrická energie 20000.00

3613 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 2000.00

3613 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00

Celkem: 3613 Nebytové hospodářství 86000.00

 

3631 Veřejné osvětlení

3631 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 5000.00

3631 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00

3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 60000.00

3631 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 20000.00

Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 90000.00

 

3632 Pohřebnictví

3632 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 4000.00

Celkem: 3632 Pohřebnictví 4000.00

 

3633 Výstavba a údržba místních inž

3633 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 20000.00

Celkem: 3633 Výstavba a údržba místních inž 20000.00

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 200000.00

Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200000.00

 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou

3745 0000 5011 00013101 Platy zaměstnanců v pracovním 70000.00

3745 0000 5031 00013101 Povin.pojistné na soc.zab.a př 20000.00

3745 0000 5032 00013101 Povinné pojistné na veřejné zd 8000.00

3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 30000.00

3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 25000.00

3745 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 2000.00

3745 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 20000.00

Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 175000.00

 

5512 Požární ochrana - dobrovolná č

5512 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00

5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 3000.00

5512 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 8000.00

5512 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez 3000.00

Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 15000.00

6112 Zastupitelstva obcí

6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob 350000.00

6112 0000 5175 00000000 Pohoštění 500.00

Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 350500.00

6171 Činnost místní správy

6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 200000.00

6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 50000.00

6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 50000.00

6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 20000.00

6171 0000 5038 00000000 Povinné pojistné na úrazové po 5000.00

6171 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky 2000.00

6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 18000.00

6171 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 20000.00

6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 34000.00

6171 0000 5153 00000000 Plyn 25000.00

6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie 20000.00

6171 0000 5161 00000000 Služby pošt 2500.00

6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 25000.00

6171 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv 6500.00

6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 5300.00

6171 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 160000.00

6171 0000 5172 00000000 Programové vybavení 5000.00

6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 35000.00

6171 0000 5175 00000000 Pohoštění 5000.00

6171 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez 3000.00

6171 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 3000.00

Celkem: 6171 Činnost místní správy 694300.00

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finan

6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 10000.00

Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 10000.00

CELKEM  VÝDAJE:5.188900.00 Kč,- 

 

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy                                                                 

Par.         Pol.         Skutečnost
DPFO ze záv. cin. 0000 1111

320.000,- Kč

DPFO-4634, 1628, 1652 0000 1112

220.000,- Kč

DPFO-1660 zvláštní sazbou 0000 1113

20.000,- Kč

DPPO 0000 1114

400.000,- Kč

DPH 0000 1211

550.000,- Kč

Poplatky za odpady od občanů 0000 1337

121.900,- Kč

Poplatek ze psů 0000 1341

3.000,- Kč

Správní poplatky 0000 1361

15.000,- Kč

Daň z nemovitostí 0000 1511

200.000,- Kč

Dotace neinv. - volby 0000 4111

6.000,- Kč

Dotace stř. Kraj 0000 4112

5.600,- Kč

Ostatní neinvest. dotace ze SR 0000 4116

50.000,- Kč

Neinvest. dotace od krajů 0000 4122

20.000,- Kč

Ivestiční příj. dotace krajů 0000 4222

200.000,- Kč

Pronájem pozemků 1011 2131

20.000,- Kč

Prodej pozemků 1011 3111

309.800,- Kč

Lesní hospodářství - prodej řeziva 1039 2111

20.000,- Kč

Příjem za přípoj. poz. inž. sítě 1011 3112

500.000,- Kč

Činnosti knihovnické - půjčení knih 3314 2111

500,- Kč

Poplatek za hlášení rozhlasem 3341 2111

500,- Kč

Pronájem zařízení - hřiště 3412 2132

3.000,- Kč

Nájemné za obecní byty 3612 2132

20.000,- Kč

Pronájem zařízení - škola 3613 2132

3.000,- Kč

Poplatky z hrobů 3632 2111

9.100,- Kč

Poplatky za odpady od firem 3722 2111

8.100,- Kč

Sekání trávy 3745 2111

2.500,- Kč

Příjmy z poskyt. služeb a výrob 6171 2111

5.000,- Kč

Pronájem movitých věcí 6171 2133

6.000,- Kč

Prodej DHM 6171 3113

3.000,- Kč

Přijaté náhrady 6310 2141

6.500,- Kč

Celkem    

3,048.500,- Kč

 

Výdaje                                                                

Par.         Pol.         Skutečnost
Pltby daní a poplatků 1011 5362

10.000,- Kč

Nákup pozemků 1011 6130

250.000,- Kč

Mzda lesy 1031 5021

12.000,- Kč

Materiál lesy 1031 5139

30.000,- Kč

Nákup ostatních služeb 1031 5169

60.000,- Kč

Vodní hospodářství 1070 5139

10.000,- Kč

Opravy komunikací 2212 5169

35.000,- Kč

Výstavba silnice 2212 6121

100.000,- Kč

Dopravní obslužností 2221 5193

24.000,- Kč

Kanalizace 2321 6121

595.400,- Kč

Přízpěvek škole - dotace obcí 3314 5321

110.000,- Kč

Knihovna mzda 3314 5021

4.000,- Kč

Knihovna materiál 3314 5139

4.000,- Kč

Kronikář mzda 3319 5021

2.000,- Kč

Kronikář materiál 3319 5139

1.000,- Kč

Obnova kulturních památek 3322 5169

80.000,- Kč

Gratulace důchodci 3399 5194

25.000,- Kč

Nákup materiálu hřiště 3412 5139

5.000,- Kč

Hřiště elektřina 3412 5154

6.000,- Kč

Opravy hřiště 3412 5169

5.000,- Kč

Přízpěvky SOKOL 3419 5229

6.000,- Kč

Práce na obecním bytě 3612 5139

5.000,- Kč

Instalaterské práce ob. byt 3612 5169

5.000,- Kč

Mzda škola 3613 5021

2.000,- Kč

Nákup materiálu škola 3613 5139

50.000,- Kč

Škola - elektřina 3613 5154

20.000,- Kč

Opravy škola 3613 5169

25.000,- Kč

Veřejné osvětlení mzda 3631 5021

5.000,- Kč

Veřejné osvětlení materiál 3631 5139

10.000,- Kč

Veřejné osvětlení elektřina 6131 5154

60.000,- Kč

Pohřebnictví mzda 3632 5021

4.000,- Kč

Výstavba inženýrských sítí 3633 6121

100.000,- Kč

Odvoz odpadů SOP 3722 5169

170.000,- Kč

Mzda veřejná zeleň 3745 5011

70.000,- Kč

Sociální pojištění zeleň 3745 5031

20.000,- Kč

Zdravotní pojištění zeleň 3745 5032

8.000,- Kč

Nákup materiálu zeleň 3745 5139

30.000,- Kč

PHM zeleň 3745 5156

25.000,- Kč

Pojištění strojů 3745 5163

2.000,- Kč

Opravy strojů zeleň 3745 5169

30.000,- Kč

Pečovatelská služba 4313 5169

1.000,- Kč

Hasiči mzda 5512 5021

1.000,- Kč

PHM hasiči 5512 5156

3.000,- Kč

Hasiči technická 5512 5169

8.000,- Kč

Přízpěvky SDH 5512 5229

2.000,- Kč

Mzdy zastupitelstvo 6112 5023

350.000,- Kč

Pohoštění zastupitelstvo 6112 5175

500,- Kč

Volby paelament mzdy 6114 5021

5.500,- Kč

Volby parlament cestovné 6114 5173

500,- Kč

Volby parlament pohoštění 6114 5175

600,- Kč

Mzdy 6171 5011

200.000,- Kč

Mzdy brigádníci 6171 5021

50.000,- Kč

Sociální pojištění 6171 5031

50.000,- Kč

Zdravotní pojištění 6171 5032

20.000,- Kč

Pojištění odpovědnosti KOOP 6171 5038

5.000,- Kč

Ochranné pomůcky 6171 5132

5.000,- Kč

Denní tisk 6171 5135

10.000,- Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137

30.000,- Kč

OÚ materiál 6171 5139

50.000,- Kč

Poplatek plyn 6171 5153

20.000,- Kč

Poplatek OÚ elektřina 6171 5154

20.000,- Kč

Služby poštovní 6171 5161

1.500,- Kč

Poplatek telefony 6171 5162

25.000,- Kč

Popl. za neinvest. službu 6171 5166

2.500,- Kč

Školení 6171 5167

5.000,- Kč

OÚ ostatní služby 6171 5169

100.000,- Kč

Zpracování dat do PC 6171 5172

15.000,- Kč

Cestovné 6171 5173

30.000,- Kč

Pohoštění 6171 5175

7.000,- Kč

Poplatky OSA 6171 5192

2.000,- Kč

Přízpěvek za len. ve SMO 6171 5229

3.000,- Kč

Platby daní a poplatků 6171 5362

3.000,- Kč

Poplatky banka 6310 5163

7.000,- Kč

Celkem    

3,048.500,- Kč

 

Rozpočet roku 2006

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
DPFO ze závislé činnosti  

320.000,- Kč

DPFO-4634, 1628, 1652  

246.500,- Kč

DPFO-1660 zvláštní sazbou  

20.000,- Kč

DPPO  

383.000,- Kč

DPH  

518.300,- Kč

Poplatky ze psů  

3.000,- Kč

Výherní hrací automaty  

2.000,- Kč

Správní poplatky  

30.000,- Kč

Daň z nemovitostí  

208.200,- Kč

Dotace stř. Kraj  

3.100,- Kč

Ostatní neinvest. dotace ze SR  

80.000,- Kč

Pronájem pozemků  

20.000,- Kč

Prodej pozemků  

573.000,- Kč

Lesní hospodářství - prodej řeziva  

100.000,- Kč

Činnosti knihovnické - půjčení knih  

500,- Kč

Poplatek za hlášení rozhlasem  

1.000,- Kč

Pronájem zařízení - hřiště  

3.000,- Kč

Nájemné za obecní byty  

17.800,- Kč

Pronájem zařízení - škola  

3.000,- Kč

Poplatky z hrobů  

300,- Kč

Poplatky za odpady od občanů  

131.800,- Kč

Sekání trávy  

3.000,- Kč

Příjmy z poskyt. služeb a výrob  

5.000,- Kč

Pronájem movitých věcí  

6.000,- Kč

Přijaté pojistné náhrady  

3.000,- Kč

Přijaté náhrady  

500,- Kč

Prodej DHM  

3.000,- Kč

Úroky z účtů  

5.000,- Kč

Neinvestované dotace od krajů  

20.000,- Kč

Celkem  

2,710.000,- Kč

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství    
- kultura    
- místní hospodářství    
- státní správa a samospráva    
- ostatní    
Rezerva    
Kapitálové výdaje    
Financování    
Celkem    

 

Rozpočet roku 2005

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
DFFO - závislá činnost  

320.000,- Kč

PDFO - 4634, 1628, 1652  

200.000,- Kč

DPFO - 1660 zvláštní sazbou  

3.000,- Kč

DPPO  

383.000,- Kč

DPH  

520.000,- Kč

Poplatky ze psů  

3.000,- Kč

Výherní hrací automaty  

2.000,- Kč

Správní poplatky  

40.000,- Kč

Daň z nemovitostí  

210.000,- Kč

Dotace Stř. kraje  

3.000,- Kč

Ost. neinvest. dotace  

170.000,- Kč

Pronájem pozemků  

20.000,- Kč

Prodej pozemků  

254.000,- Kč

Prodej palivového dřeva  

15.000,- Kč

Půjčení knih  

500,- Kč

Poplatek za hlášení rozhlasem  

1.000,- Kč

Pronájem zařízení - hříště  

4.000,- Kč

Nájem z obecního bytu  

15.000,- Kč

Pronájem zařízení - škola  

3.000,- Kč

Poplatek z hrobů  

1.000,- Kč

Poplatky za odpady od občanů  

123.000,- Kč

Sekání trávy  

2.000,- Kč

Pronájem movitých věcí  

3.000,- Kč

Prodej DHM  

3.000,- Kč

Úroky z účtů  

13.000,- Kč

Celkem  

2,312.000,- Kč

 

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Nákup pozemků  

20.000,- Kč

Mzdla lesy  

6.000,- Kč

Materiál lesy  

50.000,- Kč

Práce v lese  

9.000,- Kč

Opravy komunikací  

75.000,- Kč

Příspěvek škola Žehušice  

4.000,- Kč

Mzda knihovnice  

2.000,- Kč

Materiál knihovna  

2.000,- Kč

Mzda kronikář  

500,- Kč

Dopravní obslužnost  

23.500,- Kč

Gratulace důchodci  

20.000,- Kč

Příspěvky Sokol  

4.000,- Kč

Práce na obecním bytě  

20.000,- Kč

Materiál na veřejné osvětlení  

5.000,- Kč

El. energie na večejné osvětlení  

55.000,- Kč

Veřejné osvětlení mzda  

5.000,- Kč

Vodní hospodářství  

10.000,- Kč

Činnost zeměměřičská  

20.000,- Kč

Nákup materiálu hřiště  

5.000,- Kč

Pečovatelská služba  

3.000,- Kč

Opravy hřiště  

5.000,- Kč

Instalatérské práce - ob. byt  

5.000,- Kč

Mzdy zastupitelstvo  

350.000,- Kč

Cestovné  

25.000,- Kč

Mzdy zaměstnanců OÚ  

200.000,- Kč

Mzdy brigádníků  

100.000,- Kč

Sociální pojištění  

60.000,- Kč

Zdravotní pojištění  

20.000,- Kč

Denní tisk  

8.000,- Kč

Mzda škola  

2.000,- Kč

Materiál OÚ  

95.000,- Kč

El. energie OÚ  

35.000,- Kč

Poštovné  

10.000,- Kč

Poplatky telefon  

30.000,- Kč

Pojištění majetku  

6.000,- Kč

Nákup materiálu škola  

5.000,- Kč

Zpracování dat do PC  

15.000,- Kč

Dod. údržba  

751.750,- Kč

Opravy škola  

25.000,- Kč

Občerstvení  

5.000,- Kč

Pohřebnictví mzda  

3.000,- Kč

Odvoz odpadů SOP  

140.000,- Kč

Mzda veřejná zeleň  

120.000,- Kč

Sociální pojištění zeleň  

30.000,- Kč

Odběr plynu  

30.000,- Kč

Zdrav. pojištění zeleň  

20.000,- Kč

Nákup materiálu zeleň  

50.000,- Kč

PHM zeleň  

25.000,- Kč

Pojištění strojů  

2.000,- Kč

Opravy strojů zeleň  

10.000,- Kč

Hasiči mzda  

2.000,- Kč

PHM hasiči  

10.000,- Kč

Hasiči technická  

5.000,- Kč

Příspěvky SDH  

2.000,- Kč

Pojištění odpovědnosti KOOP  

5.000,- Kč

Ochranné pomůcky  

5.000,- Kč

Kancelářský nábytek  

25.000,- Kč

Popl. za neinvest. službu  

50.000,- Kč

Školení  

3.000,- Kč

OÚ ostatní služby  

325.100,- Kč

Platby daní a poplatků  

50.000,- Kč

Poplatky banka  

7.000,- Kč

Příspěvek za člen. ve SMO  

1.400,- Kč

Penále Kooperativa a.s.  

1.500,- Kč

Celkem  

2.312.000,- Kč