Navigace

Obsah

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku

2013

Obecně závazná vyhláška č.4/2005 o místních poplatcích

9.12.2005

Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o místních poplatcích

3.2.2005

Obecně závazná vyhláška č.1/2005

3.2.2005

Obecně závazná vyhláška č.2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9.12.2004
Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 22.2.2002
Obecně závazná vyhláška obce Rohozec o zákazu pobíhání psů a hospodářského zvířectva 26.8.2000

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník