Navigace

Obsah

Sokol

Historie
Historie TJ Sokol Rohozec sahá až do roku 1922, kdy vznikla jako pobočka TJ Nové Dvory a vykonávala tělovýchovnou a kulturní činnost.Později se osamostatnila a v roce 1926 měla 73 členů.Ve dnech 5. – 6.7. 1930 byl v Rohozci konán slet IV. Okrsku Sokolské župy Havlíčkovy. Během 2. světové války byla činnost TJ vlivem politické situace utlumena. Po válce se činnost opět obnovila.

Současnost
V současné době má TJ 17 členů a vykonává sportovní a kulturní činnost. Pořádá dětský karneval, sportovní odpoledne ke Dni dětí, loučení s prázdninami a turnaj ve volejbalu. V TJ pracují 3 oddíly:oddíl předškolních  dětí, oddíl žáků a oddíl volejbalu. V letošním roce si TJ SOKOL Rohozec připomíná 90 let od vzniku samostatné organizace.

  
Fotografie ze vzniku Sokola

sokol