Menu
Obec Rohozec
RohozecOkres Kutná Hora

Obecní úřad

​​​​​Rohozec 19, 284 01
Kutná Hora

​​​​​+420 327 399 282

​​rohozec@cmail.cz

​​​​​Po: 7:30 - 11:00 15:00 - 17:00
St: 7:30 - 11:00 15:00 - 17:00

Poskytování informací, příjem podání, ceník služeb

Důvod a způsob založení

Obec Rohozec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,
jaká konkrétní informace je požadována,
kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

Kopírování

 

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - jednostranně

2,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - oboustranně

3,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) - jednostranně

3,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) - oboustranně

5,- Kč

ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Půjčování
 
Hasičský žebřík

100 - 150,- Kč / den

Lavice skládací (sada)

20,- Kč / den

Míchačka

40,- Kč / den

Lešeninové kozy

5,- Kč / den

Pronájem školy - domácí  
1 den bez topení

1 050,- Kč

1 den s topením

1 500,- Kč

2 dny bez topení

2 100,- Kč

2 dny s topením

3 000,- Kč

Pronájem školy - cizí  
1 den bez topení

2 250,- Kč

1 den s topením

3 000,- Kč

2 dny bez topení

4 500,- Kč

2 dny s topením

6 000,- Kč

Pronájem hřiště - domácí  
1 den

750,- Kč

2 dny

1 500,- Kč

Pronájem hřiště - cizí  
1 den

1 500,- Kč

2 dny

3000,- Kč

Formuláře

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Partneři, svazky, projekty

Zajímavosti