Navigace

Obsah

Vítání občánků 2014

Vítání občánků 2014

V obřadní síni zámku Kačina jsme 1. 11. 2014 přivítali naše malé občánky:
Lenku Babinskou s rodiči Lenkou a Marianem Babinských,
Šimona Petráně s rodiči Michaelou Dastychovou a Michaelem Petráněm,
Nikolu Holou s rodiči Michaelou a Josefem Holých,
Antonína Havránka s rodiči Tetyanou a Jaroslavem Havránkových.
Ať jsou radostí a štěstím svých rodičů a nadějí naší obce.