Navigace

Obsah

Tlaková kanalizace RD Smrčina

Obec Rohozec žádala na Krajském úřadě Středočeského kraje o grant na Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství. Jednalo se o projekt „Tlaková kanalizace I.etapa RD Smrčina“. V této lokalitě vznikají tři nové stavební parcely. Dvě již svého vlastníka mají, třetí má vážného zájemce. Předpokládané náklady tohoto projektu byly 288 704,-Kč. Výběrovým řízením byla stanovena cena na 275 422,- Kč. Získaná dotace je 250 000,-Kč. Obec na toto dílo vynaloží ze svého rozpočtu pouze 25 422,-Kč.